Książka przychodów i rozchodów

Według ustawy o prowadzeniu książki przychodów i rozchodów dokumentem księgowym są:
faktury zakupu i sprzedaży, dowody wewnętrzne.

Cena za prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 150 zł
Cena jest ustalana w indywidualnej rozmowie z klientem.

Księgi rachunkowe

Dokumentem księgowym wg. Ustawy o Rachunkowości z dn. są:

 • faktury zakupu lub sprzedaży,

 • dokumenty magazynowe PZ, WZ,MN,

 • dokumenty kasowe KP, KW,

 • wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego,

 • polecenie księgowania.
  Cena za prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 1200 zł.
  Cena jest ustalana w indywidualnej rozmowie z klientem.

  Usługi jednorazowe dotyczące prowadzenia księgi handlowej

 • Sporządzenie polityki rachunkowości, ustawienie planu kont oraz odpowiednich uchwał zarządu - 1 000,00 zł;

 • Potwierdzenie salda z kontrahentami (plus koszty wysyłki listów poleconych) - 10,00 zł;

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego jednomiesięczne wynagrodzenie, sporządzenie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe oraz sporządzenie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans - 300,00 zł;

 • Współpraca z biegłym rewidentem - 200,00 zł/g;

 • Obsługa kontroli skarbowej - 200,00 zł/g;

 • Konsultację z zakresu problematyki księgowej powyżej 2 g - 200,00 zł/g;

 • Sporządzenie raportów do GUS - 200,00 zł/raport;

 • Sporządzenie bilansów i rachunków wyników na potrzeby Zarządu w trakcie roku - 400,00 zł.

  Usługi kadrowo-płacowe

 • Kadry (ewidencja czasu pracy standard, prowadzenie teczek osobowych) - 10,00 zł/osobę;

 • Kadry (ewidencja czasu pracy wg. indywidualnych grafików - 20,00 zł/osobę;

 • Sporządzenie list płac - 20,00 zł/osobę;

 • Zarejestrowanie i wyrejestrowanie w ZUS - 5,00 zł/osobę;

 • Roczne deklaracje PIT-11 lub PIT-40 - 30,00 zł/osobę;

 • Obsługa kadrowo-płacowa umowy zlecenia - 30,00 zł/osobę;

 • Obsługa kadrowo-płacowa umowy o dzieło - 30,00 zł/osobę;

 • Sporządzenie umow o pracę, zlecenie, o dzieło - 50,00 zł/szt;

 • Sporządzenie regulaminu pracy - 1 000,00 zł;

 • Zaświadczenie o zarobkach pracownika - 5,00 zł/szt.

  Podane w cenniku ceny są cenami netto