Usługi Księgowe


Księgi handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości;
 • organizacja obiegu dokumentów księgowych;
 • opracowanie planu kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych;
 • kontrola rozrachunków;
 • potwierdzenie sald należności;
 • sporządzenie raportów kasowych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • rejestry VAT;
 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów;
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do odpowiednich urzędów skarbowych.

Książki przychodów i rozchodów

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych;
 • rejestry VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzenie deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego oraz dostarczenie ich do odpowiednich organów administracji państwowej.

Ryczałt ewidencjonowany dla podatników VAT

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych;
 • rejestry VAT;
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz dostarczenie ich do urzędów.

Ryczałt ewidencjonowany bez podatku VAT

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia.

Poza tym usługi księgowe obejmują: konsultacje, analizy, sporządzenie dodatkowych informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem, na bieżąco będziemy informowali o zmieniających się przepisach, a wszystko to w ramach miesięcznego abonamentu usług księgowych.